میز اداری چیست؟

 در Uncategorized

میز اداری در فضاهای کاری و دفاتر استفاده ‌می‌شود . میز اداری از جمله اِلمان‌های اصلی محیط کار به شمار ‌می‌رود کهتاثیری زیادی بر نظم و ترتیب کار و سازماندهی مدارک و پرونده‌‌ها دارد. از ‌‌‌این رو انتخاب آن نیز باید با

رعایت برخی نکات صورت بگیرد. در زیر به ‌‌‌این موارد اشاره ‌می‌کنیم.

از آنجا که قرار نیست میز اداری برای مدت کوتاهی استفاده شود و برای مدت طولانی خریداری ‌می‌شود،

لذا چوبی که برای میز کارمندی استفاده ‌می‌شود باید از جنس مرغوب تهیه شود. به دلیل حرکت میز

و جابجایی‌هایی که در ادارات انجام ‌می‌شود، جنس میز کار اهمیت زیادی دارد تا در مواقع حمل و نقل دچار صدمه نشود.

رنگ میز کارمندی باید متناسب با سایر اجزای اتاق باشد. به عبارت دیگر ‌‌‌ایجاد هماهنگی میان تما‌می

‌اجزای اتاق ‌می‌تواند در ‌‌‌ایجاد نظم بیشتر اتاق‌های کارمندان موثر باشد.

سایز میز کارمندی از دیگر نکاتی است که هنگام خرید باید به آن توجه شود. در صورتی که اتاق

کوچک است میز نیز باید متناسب با اتاق از نوع کوچک انتخاب گردد. برای اتاق‌های کوچک انتخاب

میزی که دارای کشو باشد ‌می‌تواند فضای مناسبی را برای نگهداری برخی از اسناد فراهم نماید.

هر یک پرسنل دارای میز مخصوص بوده تا نسبت به آن احساس مسئولیت نمایند.

زمانی که فضای کاری هر یک از کارمندان مشخص باشد، راندمان کاری نیز افزایش پیدا ‌می‌کند

و از بی نظمی‌ و هرج و مرج جلوگیری ‌می‌شود.

میز کارمندی باید به گونه‌‌‌ای قرار بگیرد که اشخاص مافوق بتوانند کارمندان را زیر نظر داشته باشند.

میز باید به اندازه‌‌‌ای طراحی شود که بتوان کامپیوتر را بر روی آن قرار داد و موس بدون هیچگونه مزاحمتی

در حرکت باشد. برای انتخاب میز کارمندی مناسب بهتر است ابتدا پیش بینی درستی از

وسائلی کارمندان در دست داشت و سپس بر اساس نیازها، طراحی آن را سفارش داد.

همچنین در نظر گرفتن نرمال قد کارمندان نیز در ‌‌‌این امر سهیم است. سطح میز باید به اندازه

فاصله مچ دست تا آرنج باشد تا کارمندان بتوانند کارهای خود از قبیل چرخاندن موس رایانه

و یا نوشتن مطلب را براحتی انجام دهند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید